سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

نان

نان فراموش نکنی

آب؟

نه ، نان، نان سخاری

مگر نمی تواند لواش بخورد؟

چرا ، می تواند نان گرد بخورد ولی برای صبحانه عادت به نان گرد ندارد. شیر را هم سفید می خورد.

بربری هم فراموش نکن، تکه ای هم سنگک

   + شهبانو - ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱٦