سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

_ دنیا که به آخر نرسیده عزیزم

_ می شه بگی آخرش کجاست؟

   + شهبانو - ۱:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۳