سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

پایان تو

وقتی یک زن دیوانه وار با تو 
بحث می کند،خوشحال باش
چون سکوت یک زن،
نشانه ی پایان توست

   + شهبانو - ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/۸