سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

بودن ... نبودن

به بودن ها دیر عادت کن 

و به نبودن ها زود

مردم نبودن را بهتر می شناسند

شیمبورسکا

   + شهبانو - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱٦