سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

27/6/2008

باید محکم باشم

به خاطر دخترم

به خاطر دخترام 

نباید اجازه بدم تمام سختی ها و دلتنگی هام اثر منفی روی اونها بزاره. باید بتونم قوی باشم

اما چطور به تنهایی این همه بار رو بکشم

   + شهبانو - ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٠