سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

کی آّ ب ریخت پشت سرم ؟

نکنه روز سفرم
خاتون خونه مادرم
وقت روبوسی آخرم
دستپاچه شد آب و نریخت پشت سرم
واسه اینه که در به درم

....

   + شهبانو - ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢۳