سفرنامه شهبانو


زندگی من کاسه پر از گوجه سبز و چاقاله بادام نبود، پاهایم برهنه بود. بگذار تا بدوم

تعادل

داره لیز میخوره روی سنگها. تلاش میکنه تعادلش رو حفظ کنه. اگر می دونست حتما کفشهای بسکت پاش کرده بود.

   + شهبانو - ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٤