دوست داشتن گاهی سخت می شود...!


دوستش داری و نمی داند... دوستش داری و نمی خواهد... دوستش داری و نمی آید...
دوستش داری و سهم تو از بودنش، تصویری است فقط... رویایی است در سرزمین خیالت!
دوستش داری و سهم تو از این همه، تنهایی است...

/ 0 نظر / 29 بازدید