26/6/2010

صبح بیدار شدم

صدای باز شدن در میاد...

دخترکم توی تخت چشمهاش رو باز می کنه و می گه ... بابا اومد؟

و من تمام تلاشم رو می کنم تا بغضم ترک برنداره 

/ 0 نظر / 61 بازدید