شیطان شماره 6

دختر چک - مارسی

دختری از چک‏اسلواکی بود. زیبا بود، زیباترین کسی بود که تاکنون دیده بودم... مثل قارچ می‏ماند. توی ماشین ایگزارا ترتیبش دادم. یک هفته بعد هم ...

...

....

....

..../ 0 نظر / 29 بازدید