دل من طوفانیست

قصه من قصه تنهایی است

قصه چمدانهای حجیم

قصه من قصه یک درد است

من، داغ، وداع، غربت، فاصله، غرل، تنهایی...

سرما، زوزه باد، پریشانی

و این قصه ی بودن من است

با پاهای برهنه و خسته

کمری خمیده

.

.

.

.

 آدم بی رویا وحشتناک است و آدم رویا دار ، خطرناک 

و من با رویا زنده ام

...

/ 0 نظر / 28 بازدید