ببار از من

یعنی فکر می کنی بهت خیانت کردم؟ همینکه فقط یک هفته مثل همیشه بهت فکر نکردم؟ 

باور کن که این خیانت نیست. سرخوشی این یک هفته، دو سه روزه که داره روی سرم خراب میشه. بغض توی گلو خونه کردم هی شکوفه میزنه. امشب فریاد کردمت ولی نبودی. اگر خیانت میکردم بهت تو الان خدای من نبودی. این همه تلاش نمی کردم که از یادم دورت کنم و تو دور بشی و بعد یک دفعه محکم بیایی و بخوری توی سرم، بشینی توی بغضم و از چشم هام بباری. آخر الهی من فدای اون صدای مهربونت بشم یه زنگی بزن به من. فقط بگو بهم که خوبی. جای اینکه خوابهام رو آشفته کنی کمی دلم رو آروم کن. تو که اینطوری نبودی. بی مرام شدی! نامهربون شدی؟ می خوای بگی مثل من؟

حق داری، بگو، هر چی بگی حق داری ولی به دل من هم رحم کن، نازک هست، گاهی هم عقل از سرم میپره، حواست رو جمع کن که زیاده روی نکن. البته مهم هم نیست مگه چیه. 

/ 0 نظر / 33 بازدید